MENGENAI KAMI | PUSAT SUMBER DAN PENDIDIKAN KANSER

» MENGENAI KAMI

MENGENAI KAMI

CaRE merupakan salah sebuah pusat kecemerlangan di bawah UPM yang memberikan perkhidmatan pendidikan, kesedaran, sumber, sokongan, pemerkasaan survivor kanser dan pengesanan awal kanser kepada meraka yang terlibat dengan kanser serta kesihatan orang awam.

CaRE adalah satu organisasi yang melaksanakan usaha-usaha untuk membangunkan maklumat, pendidikan...selanjutnya...
Untuk membantu anda membina sebuah gambaran singkat berkenaan CaRE, berikut ialah beberapa fakta...selanjutnya...
B1566457818