MENGENAI KAMI | PUSAT SUMBER DAN PENDIDIKAN KANSER (CaRE)

» MENGENAI KAMI

MENGENAI KAMI

CaRE merupakan salah sebuah pusat kecemerlangan di bawah UPM yang memberikan perkhidmatan sumber pendidikan dan kesedaran dalam pengesanan awal kanser; juga perkhidmatan kaunseling kanser dan pemerkasaan kepada mereka yang terlibat dengan kanser serta kesihatan orang awam.

CaRE adalah sebuah Pusat Kecemerlangan yang melaksanakan usaha-usaha untuk membangunkan maklumat,...selanjutnya...
Untuk membantu anda membina sebuah gambaran singkat berkenaan CaRE, berikut ialah beberapa fakta...selanjutnya...
B1614529059