Award & Achievement | CANCER RESOURCE & EDUCATION CENTER (CaRE)
» RESEARCH » Award & Achievement

Award & Achievement

The awards that have been successfully achieved by CaRE investigators are as follows:

BIL

RECIPIENT

AWARD

CONFERRING BODY

YEAR

LEVEL

1. 

Prof. Datin Dr. Sherina Mohd Sidik

Anugerah Akademik Negara ke-13 – Anugerah Penerbitan Makalah Jurnal (Bidang Sains Sosial dan Sastera)

Ministry of Education

2019

National

2. 

Prof. Datin Dr. Sherina Mohd Sidik

Anugerah Fellowship Naib Canselor

Universiti Putra Malaysia

2018

Universiti Putra Malaysia

3. 

Prof. Datin Dr. Sherina Mohd Sidik

Insentif Makalah Jurnal

Universiti Putra Malaysia

2016

Universiti Putra Malaysia

4. 

Prof. Datin Dr. Sherina Mohd Sidik

Anugerah Jaringan Industri dan Komuniti Berimpak Tinggi – Projek Komuniti Berimpak Tinggi  “Klinik Kaunseling CaRE”

Universiti Putra Malaysia

2016

Universiti Putra Malaysia

5.

Prod. Datin Dr. Rozi Mahmud

Berimpak Tinggi – Projek Komuniti Berimpak Tinggi  “Pengesanan Awal Kanser @ Putra BAKTI”

Universiti Putra Malaysia

2016

Universiti Putra Malaysia

Updated:: 07/05/2020 [aimerul]

MEDIA SHARING

BUJUHA3:07:18