PENYELIDIKAN | PUSAT SUMBER DAN PENDIDIKAN KANSER (CaRE)
» PENYELIDIKAN

PENYELIDIKAN

Merancang, melaksana dan menyebar luas hasil penyelidikan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.

Penyelidikan yang dijalankan meliputi bidang sains kesihatan dan sains sosial berkaitan kanser dan gaya hidup sihat.

Program penyelidikan CaRE memfokuskan kepada bidang kanser, kesihatan dan projek-projek komuniti....selanjutnya...
Berikut merupakan senarai penerbitan sama ada dalam bentuk artikel, buku, prosiding dan lain-lain...selanjutnya...
Anugerah yang telah berjaya dimiliki oleh penyelidik di CaRE adalah seperti...selanjutnya...
B1614524925