PENYELIDIKAN | PUSAT SUMBER DAN PENDIDIKAN KANSER
» PENYELIDIKAN

PENYELIDIKAN

Merancang, melaksana dan menyebarkan hasil penyelidikan di peringkat nasional & antarabangsa.

Penyelidikan yang dijalankan meliputi bidang sains kesihatan dan sains sosial berkaitan kanser dan gaya hidup sihat.

CaRE aktif dalam aktiviti penyelidikan. Beberapa projek penyelidikan yang dijalankan mendapat...selanjutnya...
Penglibatan beberapa penyelidik CaRE dalam konferens, seminar atau kongress banyak mendapat...selanjutnya...
B1566461529