JK Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan | CANCER RESOURCE & EDUCATION CENTER (CaRE)
» ABOUT US » Committee » JK Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan

JK Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan

PENGENALAN JKKP

Objektif

 1. Membantu JKKP-UPM mematuhi peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (J/K Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan) 1996.
 2. Melaksanakan program Keselamatan dan Kesihatan pekerjaan di PTJ.
 3. Memantau prestasi keselamatan dan kesihatan (OSH performance) di PTJ.
 4. Melaporkan isu-isu keselamatan dan kesihatan kepada JKKP-UPM.

Fungsi

 1. Memeriksa tempat kerja secara berkala (Audit KKP).
 2. Memeriksa tempat kerja selepas kemalangan.
 3. Membincang laporan kemalangan.
 4. Membuat cadangan pemulihan/penambahbaikan.
 5. Menyimpan rekod berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan.
 6. Melaporkan perkara 1-5 kepada JKKP-UPM secara berkala atau selepas berlaku kemalangan.
 7. Membantu JKKP-UPM dalam melaksanakan fungsi-fungsi berkaitan keselamatan dan kesihatan dan aktiviti lain untuk menggalakkan pematuhan perjalanan kerja yang selamat dan sihat.
 8. Melaksanakan latihan Kecemasan Pengungsian Bangunan setiap tahun mengikut jadual OSH-UPM

 

CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN
PUSAT SUMBER DAN PENDIDIKAN KANSER (CaRE)

JK Pasukan Tindakan Kecemasan (Emergency Response Team)

 

CARTA ORGANISASI PASUKAN TINDAKAN KECEMASAN (EMERGENCY RESPONSE TEAM)
PUSAT SUMBER DAN PENDIDIKAN KANSER, UPM

TAHUN 2021

Updated:: 05/07/2021 [aimerul]

MEDIA SHARING

CANCER RESOURCE & EDUCATION CENTER (CaRE)
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769 1011
03-9769 2706
BUJUHAf~